Kwiecień 1, 2011 Dodaj komentarz

Kruche pękanie stali w budownictwie. Kruche pękanie stali w budownictwie stalowym to jedna z najbardziej zdradliwych i niepożądanych cech tego materiału. Czym się objawia i z jakimi konsekwencjami się wiąże? Kruche pękanie stali ma to do siebie, że nie objawia się jako wada materiału. Często bywa tak, że materiał czyli nasza stal nie przechodzi przez stan plastyczny, który może wzbudzić zainteresowanie użytkownika obiektu, że coś się dzieje. Nagłe zniszczenie materiału to właśnie jest kruche pękanie.

Czynnikami sprzyjającymi kruchemu pękaniu stali są miedzy innymi:

1. Grubość elementu ( im grubszy element tym bardziej narażony na kruche pękanie)

2. Niskie temperatury eksploatacji ( najlepszymi przykładami efektu naszego zjawiska są statki)

3. Ciągłą eksploatacja, poddanie materiału oddziaływaniom dynamicznym oraz zwiększenie naprężeń w zadanym obszarze.

4. Kruche pękanie może być bardziej podatne w miejscach, gdzie elementy były często spawane, powstaje wtedy koncentracja naprężeń w efekcie czego materiał jest bardziej podatny.

 

Na kruche pękanie stali należy zwracać uwagę głównie z uwagi na grubość elementów stalowych oraz temperaturę eksploatacji przygotowanego elementu. Eurokod w części 3 poświęca 2 osobne normy, dla wyjaśnienia tego zjawiska, co więcej w normie PN-EN 1993-1-10 podaje procedury obliczeniowe doboru grubości blach oraz elementów z uwagi na działanie tego zjawiska.

Reklamy

Żuraw wieżowy.

Luty 22, 2011 Dodaj komentarz

Żuraw wieżowy – urządzenie dźwignicowe potocznie zwane dźwigiem, zaliczane do największych maszyn roboczych. Może osiągać wysokość podnoszenia wolnostojąco do około 100 metrów, a kotwiony do budynku ograniczony jest jedynie długością liny podnoszącej. Największy obecnie produkowany żuraw to LIEBHERR 4000HC 80. Posiada wysięg 100 m x 34 000 kg, a udźwig maksymalny to 80 000 kg. Maksymalna wysokość podnoszenia wolnostojąco to 110 m. Żurawie budowlane mogą być stacjonarne (także budowane na szczytowej kondygnacji budynku) lub przejezdne, na podwoziu szynowym lub gąsienicowym. Kolumna żurawia budowlanego często budowana jest w kształcie pionowej wieży o wielosekcyjnej kratownicowej konstrukcji. Wysięgnik może być wychylny z cięgnikiem zainstalowanym na jego końcu lub stały, poziomy, z wodzakiem (cięgnikiem) poruszającym się po nim. Żuraw budowlany wyposażony jest w kilka napędów, zwykle elektrycznych, z których każdy realizuje jeden ruch: napęd podwozia, obrót wysięgnika, wychył wysięgnika lub przesuw wodzaka oraz podnoszenia haka, na którym wiesza się ładunek lub zawiesie.

Źródło: Wikipedia.pl.

Kategorie:Uncategorized

Stal w budownictwie.

Luty 19, 2011 Dodaj komentarz

Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Stal obok żelaza i węgla zawiera zwykle również inne składniki. Do pożądanych składników stopowych zalicza się głównie metale (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan). Pierwiastki takie jak tlen, azot, siarka oraz wtrącenia niemetaliczne, głównie tlenków siarki, fosforu zwane są zanieczyszczeniami.

Stal otrzymuje się z surówki w procesie świeżenia – stary proces, w nowoczesnych instalacjach hutniczych dominują piece konwertorowe, łukowe, próżniowe, pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości stali.

Stal dostarczana jest w postaci różnorodnych wyrobów hutniczych – wlewki, pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, rury okrągłe, profile zamknięte i otwarte (płaskowniki, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki), blachy.

Im większa zawartość węgla, a w konsekwencji udział twardego i kruchego cementytu, tym większa twardość stali, węgiel w stalach niskostopowych wpływa na twardość poprzez wpływ na hartowność stali, im większa zawartość węgla tym dłuższy czas jest potrzebny do przemiany perlitycznej – co w konsekwencji prowadzi do przemiany bainitycznej i martenzytycznej. W stalach stopowych wpływ węgla na twardość jest również spowodowany tendencją niektórych metali, głównie chromu, do tworzenia związków z węglem – głównie węglików o bardzo wysokiej twardości.

Źródło: wikipedia.pl

Kategorie:Uncategorized

Żelbet, siatkobeton wyroby betonowe, szalunki

Luty 16, 2011 Dodaj komentarz

Ze względu na sposób współpracy wkładek stalowych z betonem rozróżnia się:

  • żelbet – szkielet z prętów stalowych układa się w deskowaniu na miejscu wbudowania elementu (na budowie) lub formie (w wytwórni prefabrykatów) i zalewa mieszanką betonową. Po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości otrzymuje się element, w którym stal przenosi naprężenia rozciągające a beton ściskające. Współpraca tych materiałów opiera się na przyczepności betonu do stali
  • siatkobeton – zbrojenie ma postać siatek – tkanych lub zgrzewanych, o kwadratowych oczkach o wymiarach 6-12mm. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na obciążenie dynamiczne, dużą jednorodnością, zwiększonym wydłużeniem względnym i wytrzymałością na rozciąganie, dobrą szczelnością i odpornością na powstawanie rys.
  • beton sprężony – zbrojenie wykonuje się z stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie (stale wysokogatunkowe). Do elementu betonowego wprowadza się wstępne naprężania ściskające przez rozciągnięcie zbrojenia przed zabetonowaniem. Wprowadzone naprężenia są przeciwne do naprężeń powstających od naprężeń użytkowych. Zatem część obciążeń równoważy naprężenia wstępne. Ze względu na sposób wprowadzenia naprężeń sprężających rozróżnia się:
    • strunobeton– struny (pojedyncze druty lub ich wiązki złożone z kilku strun) napręża się w formie i stabilizuje na naciągu. Po zalaniu formowanego elementu i uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymałości naciąg jest zwalniany. Stal wprowadza do betonu naprężenia ściskające – w ten sposób uzyskujemy beton sprężony.
    • kablobeton– w deskowaniu (formie) układa się kanały wzdłuż tras przebiegu kabli sprężających. Deskowanie wypełnia się mieszanką betonową. Po uzyskaniu przez beton min. 70% wartości wymaganej wytrzymałości wprowadza się kable do kanałów i naciąga się je. Kable są mocowane na końcach a kanały wypełniane zawiesiną – zaczynemcementowo – wodnym. Po związaniu zaczynu otrzymuje się element monolityczny, w którym beton i stal współpracują ze sobą. Elementy kablobetonowe można sprężać w miejscu ich wbudowania.
  • drutobeton – beton zbrojony krótkimi kawałkami cienkich drutów stalowych rozmieszczonych równomiernie w masie.

Tekst pochodzi z zasobów Wikipedii.

Kategorie:Uncategorized

Konstrukcje Stalowe – czyli stalowe.wordpress.com

Luty 11, 2011 Dodaj komentarz

Witaj !

Stalowe.wordpress.com pod tym adresem znajdziesz bloga poświęconego konstrukcjom stalowym. Adres jest jaki jest i mam nadzieję, że łatwo go zapamiętać, ale nie o tym tutaj będziemy pisać. Chciałbym aby blog ten stanowił źródło informacji związanych z budownictwem zarówno stalowym jak i ogólnym. Nie chciałbym obiecywać gór i zapewniać czego to tutaj nie będzie, ale postaram się aby zamieszczane informacje były przydatne i ciekawe. Zachęcam do pisania komentarzy, bądź bezpośredniego kontaktu ze mną jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, propozycje lub macie ochotę podzielić się z innymi użytkownikami swoją wiedzą. Pozdrawiam!

Kategorie:Uncategorized